Het project


Het project

Inzicht in Coronaverspreiding in binnenruimtes

SamenSlimOpen

Een uniek onderzoeksproject waarbij verschillende belangrijke onderzoeksdisciplines samenwerken om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van COVID19 in binnenruimten.

Doormiddel van veldexperimenten gaan we na wat het daadwerkelijke gedrag is van bezoekers en personeel.

We analyseren cases van COVID19-uitbraken. Samen met mobiliteitsdata leidt dit tot inzichten in de effectiviteit van maatregelen en een solide simulatiemodel. Als lokatiemanager van een restaurant of kantine kan je ons helpen door de SamenSlimOpen tool te testen en te verbeteren.

Wat onderzoeken we?

Binnenruimtes spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Daarom is naleving van regels, met name in deze ruimtes, van groot belang.

In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn voor het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes bij een verminderde naleving van de regels.

De onderzoekers combineren virologische en epidemiologische data om de verspreiding van het virus in binnenruimtes beter te begrijpen. Met data uit crowd-monitoringssystemen van voor, tijdens en na de lockdown onderzocht worden. Met een simulatie game, gebaseerd op deze data, wordt de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes voor een groot aantal scenario’s en bij een veranderende naleving van regels verder onderzocht.

Hoe kunnen we verspreiding zo goed mogelijk tegengaan in binnenruimtes?

Uit het onderzoek van SamenSlimOpen is een tool ontwikkeld die rekening houdt met de inrichting van een restaurants/binnenruimtes, interactie van de gasten en de mogelijke verspreiding van het virus. Deze tool bestaat uit drie samenwerkende modellen. Deze praktische tool geeft inzicht in de manier waarop jij jouw binnenlocatie veilig kan inrichten.