Het project


Het project

Inzicht in Coronaverspreiding in binnenruimtes

Wat onderzoeken we?

Binnenruimtes spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Daarom is naleving van regels, met name in deze ruimtes, van groot belang.

In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn voor het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes bij een verminderde naleving van de regels.

De onderzoekers combineren virologische en epidemiologische data om de verspreiding van het virus in binnenruimtes beter te begrijpen. Met data uit crowd-monitoringssystemen van voor, tijdens en na de lockdown onderzocht worden. Met een simulatie game, gebaseerd op deze data, wordt de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes voor een groot aantal scenario’s en bij een veranderende naleving van regels verder onderzocht.

Hoe kunnen we verspreiding zo goed mogelijk tegengaan in binnenruimtes?

Uit het onderzoek van SamenSlimOpen is een tool ontwikkeld die rekening houdt met de inrichting van een restaurants/binnenruimtes, interactie van de gasten en de mogelijke verspreiding van het virus.

De drie modellen resulteren in een praktische tool die inzicht geeft om jouw binnenlocatie veilig in te richten.

Hoe werkt een ‘restaurantsimulatie’?

Het nagaan of een specifieke binnenruimte wel of weinig verspreidingsrisico heeft is enorm complex. Elke situatie is anders en elke situatie is afhankelijk van veel verschillende factoren. Denk aan zaken zoals het oppervlak van de ruimte, het aantal bezoekers, de bewegingen van deze bezoekers, de contactoppervlakken (zoals meubilair en menukaarten), de plaatsing van de in/uitgang en toiletten, de ventilatie, maar denk ook aan de Coronamaatregelen die men kan nemen zoals het gebruik van mondkapjes, betalen bij de tafel of aan de kassa, de afstand tussen het meubilair, etc, etc. Het stuk voor stuk analyseren van elke situatie zou normaal gezien onbegonnen werk zijn.

Stel het oppervlakte in. Plaats meubilair, planten, ramen, ingangen en uitgangen. Geef aan wat de bezetting van jouw restaurant is en welke maatregelen je toepast. Het NOMAD-model van de TU-Delft simuleert daarna jouw locatie. Deze simulatie wordt vervolgens gecombineerd met het epidemiologische model gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen uit de virologie en microbiologie om te komen tot een inschatting van de risico op verspreiding van jouw ontwerp.