Welkom bij SamenSlimOpen

Samen zorgen wij voor inzicht rondom coronaverspreiding in binnenruimten. Dit doen wij door onderzoek te doen over de grenzen van wetenschappelijke disciplines en door de resultaten toegankelijk te maken via praktische online tools.

Een eerste voorbeeld hiervan is onze simulatietool voor restaurants. Vergroot jouw inzicht in Coronaverspreiding en help tegelijkertijd met het verbeteren van deze tool.

SamenSlimOpen ommeer inzicht te krijgen

Het project

Universiteit Wageningen, TU Delft en het Erasmus MC bundelen hun krachten in onderzoek naar Corona-verspreiding in binnenruimten.

Dit onderzoek is een unieke samenwerking waarin kennis van virologie, microbiologie, epidemiologie tot en met de (data)analyse van (groeps)gedrag gecombineerd wordt om inzicht te geven in uiteenlopende complexe binnensituaties.

Zelf gebruiken

Je kunt de tool nu zelf gebruiken Door verschillende realistische binnensituaties te ontwerpen en te simuleren krijgen we waardevolle inzichten in de verspreiding van Corona in binnenruimten en het effect van verschillende maatregelen.

Maatschappelijk Nut

Daarnaast zorgen alle afzonderlijke analyses samen voor een beeld over de risico’s van een sector als geheel.

Zo wordt bijvoorbeeld meer maatwerken in beleid mogelijk en kan de horeca open blijven!

De simulatietool kun je niet gebruiken als veiligheidkeurmerk. Wel helpt het jou om inzicht te krijgen in welke maatregelen het meeste effect hebben.

SamenSlimOpen tool

Heb jij een horeca gelegenheid en wil je de tool gebruiken? Neem dan contact op met het Event Safety Institute (ESI) voor een afspraak of kijk wanneer zij een workshop houden om de tool te kunnen gebruiken. Daarnaast kun je ook zelf een kijkje nemen in de tool via de onderstaande link.

Nieuws over SamenSlimOpen

Transportation Research Board

De onderzoekers van de TU Delft hebben de risico’s op verspreiding van SARS-CoV-2 in het openbaar vervoer onderzocht. De samenvatting van de resultaten vindt u hier.

General Assembly

De partners van het SamenSlimOpen consortium zijn voor het eerst bij elkaar gekomen om de resultaten van hun werk te evalueren. De samenvatting van deze meeting kunt u hier vinden.

SARS-CoV-2 verspreiding op evenementen

Xinyi Wang heeft een methode ontwikkeld om snel het risco op de verspreiding van SARS-CoV-2 tijdens grootschalige evenementen in te schatten. Lees meer over haar werk in haar thesis.

Eerste artikel online

Voor de wetenschappelijk uitleg van het PeDViS model, ga naar MedXiV. Ondertussen wordt er hard verder gewerkt aan de calibratie van PeDViS voor de verschillende SARS-CoV-2 varianten.

Festive Closing Event of the Consortium:
Combating Corona Transmission in Public Indoor Spaces

On October 5, 2022, we will gather with a diverse group of experts to discuss the results of SamenSlimOpen and other Dutch research projects that focused their efforts on unraveling the transmission and control of SARS-CoV-2 in indoor spaces. A detailed program will follow shortly, which will encompass insights from virology, epidemiology, crowd monitoring, behavior, and aerodynamics.

Fabulous Workspots (right by Wageningen campus)
from 10am – 6 pm

If you are interested to attend, please contact us.

Let op: Aan de resultaten uit de simulaties kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze simulaties gestoeld zijn op de laatste wetenschappelijke bevindingen, zijn de resultaten alleen onderling vergelijkbaar. De resultaten kunnen niet gebruikt worden om aan te tonen dat een restaurant veilig open kan.

De simulaties zijn bedoeld om beter inzicht te krijgen in de verspreiding van corona in binnenruimten en het effect van zelf te nemen maatregelen. Beter inzicht in individuele situaties helpt jou om zelf afgewogen besluiten te nemen. Inzicht in verschillende situaties geeft daarnaast ook een beter beeld van de risico’s van een sector als geheel (bijv. restaurants of winkels). De afwegingen van deze risico’s en het besluit over eventuele lokale of nationale maatregelen om COVID-19 tegen te gaan is aan de daarvoor

Neem contact op!

Heb je vragen, of wil je meehelpen aan het onderzoek? Neem dan contact met ons op.